EMLAK VERGİ BORCU SORGULAMA

EMLAK VERGİ BORCU SORGULAMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Emlak vergi borcu sorgulama ve ödeme işlemlerini ikamet ettiğiniz yerdeki belediyenin e-belediye uygulaması sayesinde gerçekleştirebilirsiniz.

Emlak vergisi ilk taksit ödeme dönemi Mart ayında başlar ve Nisan, Mayıs aylarında devam eder.

Emlak vergisi ödemeleri yukarıdada belirttiğimiz gibi internet üzerinden yapılabilmektedir.

Ödemesini yaptığınız verginin makbuzunuda yine internetten döktürebilirsiniz.

Emlak vergisi ikinci taksit dönemi de Kasım ayında başlar. Emlak vergisi borç sorgulama, emlak vergisi ödeme işlemleriniz için bağlı olduğunuz belediyenin e-belediye sistemi bulunması gerekmektedir.

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisi tüm konut sahiplerini ilgilendiren bir vergi çeşitidir. Herşeye zam yapıldığı gibi ne yazık ki  emlak vergisine de çeşitli dönemlerde zam yapılmaktadır. Emlak ve konut vergisini vaktinde ödemeyen yurttaşlar ödemedikleri vergi tutarlarına düzenli olarak yapılacak zamlardan etkilenmektedir. 

Vergi borcunu internet sistemi üzerinden online olarak sorgulama talihine sahipsiniz ve internet üzerinden vergi ödemesi yapmak için kredi kartınızı kullanabilirsiniz. Yıllık dönemler halinde belirlenen emlak ve konut vergileri ödemelerini isteyen yurttaşlar mevcut sistemin sağlamış olduğu taksit seçeneğini kullanarak iki dönem halinde ödeyebilirler. 

İlk ödeme yıl ilk döneminde yapılabileceği gibi ikinci ödemede yıl son çeyreğine eşit gelen kasım ayının belli dönemlerinde yapılabilir. Yeni hane alan yurttaşlar almış oldukları hanesi bağlı bulundukları belediyeye emlak vergisi bildirimi ile bildirmeleri gerekmektedir. 

2014 Emlak vergisinin ilk taksiti Mayıs ayında bitecek. Unutmamak için emlak verginizi şimdiden ödeyebilirsiniz.

Emlak vergisi neden bu kadar fazla diye şaşıranlar olabilir. 4 senede bir gelen beyanname dönemi yüzünden emlak vergilerini zamlı olarak ödemek zorunda kalabilirsiniz.

EMLAK VERGİSİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

Emlak vergisi ödenmesi için son gün 30 Mayıs 2014.

Emlak Vergisi Borç Sorgulama ve Ödeme Linkleri - Ankara

Emlak Vergisi Borç Sorgulama ve Ödeme Linkleri - İSTANBUL

Emlak Vergisinin Kapsamı Nedir?

1319 sayılı Emlak Vergi Yasanına göre emlak vergisi arazi, arsa ve binalar için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan vergi mükellefleri emlak vergisi ödemekle yükümlüdürler.

EMLAK VERGİLERİ NE KADAR?

Normal yörelerde:

 • Binalarda-  Binde 2                    
 • Meskenlerde- Binde 1                  
 • Arazilerde- Binde 1                
 • Arsalarda-  Binde 3  

Büyükşehirlerde:

 • Binalarda - Binde 4 
 • Meskenlerde - Binde 2 
 • Arazilerde - Binde 2 
 • Arsalarda - Binde 6

Emlak Vergisi Nereye Ödenir?

Her yıl iki eşit taksit olarak ödenebilen emlak vergileri 1319 sayılı kanun gereği arsa, arazi, işyeri ve mesken sahipleri tarafından ödenmesi gerekiyor. Ödemeye gerçekleştirecek olan vatandaşlar, zorunlu vergiyi nereye ödeyeceklerini bilemiyor. Peki zorunlu emlak vergisi nereye ödenir?

Emlak vergisi ödeyecek kişilerin bağlı bulundukları belediyelerin emlak servislerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Belediyelerin online tahsilat siteleri üzerinden kredi kartı ile ödeme yapmak mümkündür.

Emlak Vergisi Bildirimi Nasıl Yapılır?

Gayrimenkul bildirimi için ilgili birime giden mükellefler her bir gayrimenkul türü için (arsa,arazi,bina ve işyeri ) ayrı ayrı bilgi formu doldurmak zorundadırlar. Emlak bildirim formlarını ilgili belediyelerden veya internet sitelerinden tedarik edebilirler.

Emlak Vergisi Beyannamesi İçin Hangi Belgeler Gerekmektedir?

Emlak bildirimi için;

 • tapu fotokopisi,
 • binalar için yapı kullanma destur fotokopisi,
 • binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak ve numarası)
 • beyan sahibinin ikamet ve arsa işyeri adresi,
 • vergi numarası ve T.C. kimlik numarası

ile müracaat edilmelidir.

Emlak Vergisi Ne Vakit Ödenmektedir ?

Emlak vergisi;

1. taksiti Mart-Nisan-Mayıs ayının sonu,

2. taksiti Kasım ayının sonuna kadar 2 eşit taksitte ödenir.

(İsteyen mükellefler vergilerinin tamamını 1. dönemde ödeyebilirler)

Emlak Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gayrimenkullere (arsa,arazi,mesken ve işyeri) ait vergi ödeyeceği sene itibariyle asgari rayiç değerleri üzerinden hesaplanır.

Vergi oranları arsalar için %0.6, araziler için %0.3, meskenler için %0.2 ve işyerleri için %0.4’ dür.

Not : Oranlar binde olarak okunur.

Emlak Vergisi Vaktinde Ödenmezse Cezası Nedir?

Emlak vergisinin vaktinde ödemeyen yükümlü geciken taksit için her ay 6183 Sayılı Yasa kararına göre tespit eden oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. Sözgelimi bu oran 2006 seneninden itibaren aylık gecikme cezası %2,5 olarak belirlenmiştir.

Emlak Vergisini İndirimli Ödeme Koşulları Var mıdır? Varsa koşulları Nelerdir ?

Emlak Vergisin indirimli olarak ödenebilir.

Başvuru sahibi emekli veya hiçbir geliri yok ise bu kişinin yalnızca bir konutu varsa bu konutunu sadece oturma amaçlı kullanıyorsa emlak vergisinin 8. maddesine göre indirimli olarak ödeyebilmektedirler.

İndirimli verginin uygulanabilmesi için mükellefin indirim ile ilgili müracaat formunu doldurmaları gerekmektedir.

Emlak Bildirimi Zamanında Verilmezse Ne Yapılmalıdır?

Vergi dairesinde tapu alış tarihi ve satıcının bildirimde bulunup bulunmadığını göz önüne alarak ihtiyaç duyulan işlemi yapılır. Eğer cezai durum söz konusu ise .Emlak Vergisi Yasayı’nun 376. Md. göre dilekçe verilerek ceza indiriminden yararlanılır.

Emlak Devri Söz konusu İse Ödeme Kimin Tarafından Yapılır?

Emlak vergisi borcu var ise ödenmeli, o yıl için emlak asgari rayiç değerinin emlak vergi dairesinden öğrenilerek tapuda devir işlemi bu değer üzerinden yapılmalıdır.

Satılan daire, işyeri, arsa veya arazinin emlak beyanının satan kişinin üzerinden düşülmesi için ilgili belediyeye dilekçe vermek gerekmektedir.

Emlak satıldığı yıl itibariyle satılan yerin vergisi satan kişiye aittir.

Ölen Kişi Emlak Vergisi Verir mi? Varisler Ne Yapılmalıdır?

Ölen kişi bildirimde bulunmamış ise varisler üç ay içerisinde bulundukları taktirde cezai işlem uygulanmaz,ancak ölüm tarihinden üç ay sonra varisler tarafından bildirimde bulunulmaz ise her varis hesabına ayrı ayrı ceza uygulanır ve takibi vergi ziya, vergi ve gecikme cezası da alınır.

Emlak Vergisinde Müteselsil Mesuliyet Nedir?

Bildirimi verilmemiş bir gayrimenkulün vergiden alıcı ve satıcı müteselsilen sorumludur.Kişinin aldığı gayrimenkulün bildirimi satıcı tarafından verilmemiş ise vergi dairesi,alan kişiden geriye dönük vergi ve cezaları alır.

 

Borç Sorgulama

Borcunuz mu var? Olmayan yok ki!. Sitemiz BorçSorgulama.com sayesinde SSK, SGK, Bağkur Prim Borçları, Elektrik Su Cep Telefonu Doğalgaz gibi günlük ihtiyacımız olarak kullandığımız hizmetveren firmalara borç sorgulama ve fatura ödeme sayfalarına ulaşabilir, bu sayfalarda işlem yapabilmek için gerekli ipuçlarına ulaşabilirsiniz.